Välkommen till S-E Andersson Anläggnings AB

S-E Andersson Anläggnings AB är ett entreprenadföretag som funnits i branschen sedan 1973.

Idag har vi fem anställda som professionellt utför arbetet. Vi arbetar främst i Siljansområdet.

Vi säljer/tillhandahåller: Avloppsanläggningar, VA-detaljer, matjord och grundmaterial till de arbeten som vi utför.

Våra kunder är oftast medelstora till stora företag.

Medlem i Maskinentreprenörerna (ME).

Exempel på entreprenad och anläggningsarbeten som vi utför:

- Husgrunder
- Grundisolering
- VA-arbeten
- Trekammarbrunn
- Trädgårdsarbete
- Bilning
- Dränering
- Planering
- Plattläggning
- Vägbygge
- Skogsvägar
- Infiltration
- Rivning
- Dikesrensning